Monday, June 9, 2014

පෙරළා සිනාසිය යුතුයරිය කවුළුවකින් එබී බලා
දරුවෙක් සිනාසෙයි
මාද පෙරළා සිනාසිය යුතුය ඔහුට
ඔහුගේ දවස ලස්සන වනු පිණිස

Picture - Ryu Eunja

No comments:

Post a Comment