Wednesday, February 19, 2014

Where o where??මීදුම් කොරිඩෝරයෙහි
වැතිර ඇත
සරත් සමයෙහි ගිලිහි
තුරු පත්

කෝ කොහිද මා ගෙන යන්නේ
වියළි පත් පලසින්
ඉස ඔසවා
විමසයි කුඩා තුරුපතක්

Picture - Bart Deburgh

No comments:

Post a Comment