Tuesday, February 11, 2014

My quotes: Dancing Heartsසංගීතඥයෙකුට හා කවියෙකුට ඇත්තේ නිබඳ ප්‍රීතියෙන් හා සංවේදනාවන්ගෙන් නටන හදවතකි. 

Picture - Chen Yifei, Chinese, 1946 - 2005

No comments:

Post a Comment