Wednesday, February 19, 2014

පිට්ස්බර්ග්හි හිමමය දවසකපිට්ස්බර්ග්හි හිමමය දවසක
කුමක්ද සිදු විය නොහැක්කේ
ලාවා මෙන් උණුසුම් ව නිවී යන
තාරකා පැහැරගෙන
හමා ආ හැකිය හුස්මලන කුණාටුවක්
ඔව්, කුණාටුවක්

Picture Source - fubiz.net/2013/10/24/landscape-photographer-of-the-year-2013/
Picture Owner - Unknown

No comments:

Post a Comment