Wednesday, July 16, 2014

කොහේ සිට පැමිණියෙදකොහේ සිට පැමිණියෙද
ඔබේ බඳ වෙළා සිටිනා කිඳුරු අත
කොහේ සිට පැමිණියෙද
ඔබේ මුව වසන සුන්දර සිනහව
කොහේ සිට පැමිණියෙද
මගේ හිත දවන සුකුමල කිඳුරු අත
කොහේ සිට පැමිණියෙද

තබන්නෙද ඈ ඔබේ මුව මත කිඳුරු හාදු
සලන්නෙද සුළං සේ විසිර යන සුදු සාලු
මකන්නෙද ඈ ඔබේ හිතේ ලියැවෙන පාළු
මට වඩා ඈ ඔබට කොහොම නං වෙද යාළු??

සුළඟ සේ ඈ ඇවිත් වසා ගතිදෝ දෑස
වරල් සලමින් වටා වෙළාගතිදෝ දෑත
සකම්පිත රළක් අස සසල විද ගං දෑල
එසැණකින් ඈ නුඹේ සොරාගතිදෝ දෑන??

Picture - Victor Nizovtsev

2 comments: