Sunday, March 29, 2015

රළඊර්ෂ්‍යාවෙන් වෙළෙවි අත්වලින්
මුහුදු මතු පිට පසුරු ගාන්නට විය
තාරකා'ළියක මුදු යැයි සිතන්නේ කොහොමදැයි
හැඩි දැඩි අත්වලින් අසන්නට විය
වැටකෙයියා පඳුරු
කිකිළියන් මෙන් කෙකර ගාන්නට විය
රළ ආවේ එහෙමය

Picture - Heade, Martin (American, 1819-1904)

No comments:

Post a Comment