Monday, May 26, 2014

එතැන් සිට ඇරඹුණි වසන්තය නම් සෘතුවබලා උන්නෙහිය ඔබ සිහිනයෙන් පැමිණ
ඔබේ ඇස් මත තිබුණි ගිම්හාන අහසේ තාරුකා එළි
විස්මයෙන් ඇලලීමි මම
එතැන් සිට ඇරඹුණි වසන්තය නම් සෘතුව

Picture - Anselm Friedrich Feuerbach

No comments:

Post a Comment