Wednesday, December 5, 2012

ආදරිය මට කියන්න

ඔහුගේ උදෑසන සුබ පැතුම
මඟ හැරුණු සාගරය
උණ්ඩයකින් රිදුම් ලද
සතෙකු සේ
රළ නඟා දඟලයි
හැම පැනකට ම පිළිතුරක් නැත වුණත්
ආදරිය මට කියන්න
ආදරෙයි ද ඔබ මට
සිහින හා පොත් සමඟ තනි වුණ විටෙක
ඇවිත් මා සිඹින්න
ඉතින් ආදරිය මට කියන්න
ආදරෙයි ද ඔබ මට
 

No comments:

Post a Comment