Wednesday, October 16, 2013

පිරිමිඩයකට සවන් දෙන්නෙමි

Elihu Vedder,  Listening to the Sphinx

පිරිමිඩයකට සවන් දෙන්නෙමි
ආදරේ මුමුණන්නෙමි
අතීතෙන් එන සුළඟ
එම 'යුරෙන් විඳ ගන්නෙමි

දවන සිත වාවන්නෙමි
සුසුම ඇසුරට ගන්නෙමි
එහෙත් සුමුදු ව සුවඳ විමසා
මුළු හදින් පළදින්නෙමි

Picture - Elihu Vedder, American, 1836 - 1923

No comments:

Post a Comment